Kontakt

Om du vill komma i kontakt med NfS kan du vända dig till någon av följande styrelseledamöter:

Johan Semby, ordförande  –  ordf [@] samlevnadochsexualitet.se

Olof Edsinger, vice ordförande  –  viceordf [@] samlevnadochsexualitet.se