Stödmedlem

NfS vill bredda det offentliga samtalet kring samlevnad och sexualitet och stärka skolundervisningens betoning på relationer samt läroplanens krav på att fostra barn och ungdomar till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Ett konkret sätt att stödja detta arbete är att bli stödmedlem i NfS. Som sådan får du några gånger per år ett mailutskick med information om vad som är på gång i nätverket, aktuella debattartiklar och liknande.

Du blir stödmedlem genom att sätta in 200 kr på NfS bankgiro 435-5368. Märk talongen med ”Stödmedlem NfS” samt namn och mailadress.