Stöd till föräldrar

Under denna flik samlar vi dokument som vi har tagit fram i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen, med tanke på föräldrar som är kritiska eller tveksamma till hur skolan/förskolan arbetar med frågor som ligger inom NfS kompetensområde. I nuläget handlar det om två dokument, som innehåller argument och relevanta länkar kopplat till HBTQ och normkritisk pedagogik:

HBTQ – när skolan eller förskolan är avsändare

Normkritisk pedagogik i förskola och skola