Sexualrelaterade samhällsproblem

Under denna flik lägger vi ut länkar till artiklar som har med ungdomar och problematiska sexuella beteenden att göra.

Pornokuppet – Morgenbladet 160826

Tafsandet pågår överallt, varje dag hela tiden – DN 160316

Unga slavar under asociala medier – SvD 160312

Råare attityd till sexbrott bland unga – DN 131127

Hemsidor som belyser frågor som har med trafficking, prostitution och pornografi att göra:

Prostitution Research & Education – världens kanske mest kända ”databas” för frågor som rör prostitution och pornografi, med noga utvalda artiklar

National Center on Sexual Exploitation – amerikansk hemsida med mängder av intressant material

Freethem – hemsidan för en svensk organisation för människor som brinner för att förebygga efterfrågan på prostitution, pornografi och arbetskraftsexploatering

BH bakifrån