Artiklar och radioinslag om NfS arbete

Under denna flik lägger vi ut länkar till artiklar om NfS och NfS arbete från olika typer av media.

Enade mot regnbågen – Ottar 161207*

* Inte helt oväntat ger detta reportage en delvis felaktig bild både av NfS arbete och drivkrafter. Citaten av vår talesperson återspeglar dock vårt tänkande väl.

När sex blir politik – Fokus 161104

Intervju om skolmaterialet ”Nära varandra” – P4 Jönköping 160222 (start vid 1:11)

Många vill ha starkare fokus på relationer – JönköpingsPosten 160222

Omstridd pedagogik införs i svenska skolor – Hemmets vän 160204

Skolor får nytt läromedel om sex – Världen idag 160104

”Normupplösningen bidrar till barns och ungas ohälsa” – Världen idag 151202

Normkritiken river ner utan att bygga upp – ledare i Världen idag 151118

”En sorglig syn på sex” – Jönköpings-Posten 150613

Nytt läromedel om sex skickas ut – Världen idag 150601

Ideologism styr den svenska sex- och samlevnadskunskapen – Vatikanradion 150601

Normkritik marginaliserar – ledare i SvD 150529

Skolmaterial av kristna på väg ut till skolorna – Dagen 150529

Kristet nätverk lanserar läromedel om sex – Sveriges Radio Människor och tro 150528*

Inslaget ger långtifrån hela bilden av Nära varandras innehåll och inriktning. För mer info, se fliken om materialet här och här på hemsidan.

Läroböcker om sex och samlevnad får underkänt – Dagen 150526

Läromedel om sex får underkänt – Världen idag 150525

Sex i skolan utan normer leder fel – ledare i Dagen 150522

RFSU:s material om sex upprör – Dagen 150522

RFSU: Biologiskt perspektiv räcker inte – Dagen 150522

Samtal om materialet ”Vill du?” – P4 Västernorrland 150423 (start vid 2:45:28)

Kristet nätverk stormar mot RFSU – Världen idag 150407

Sexfilm i skolan upprör – Sveriges Radio Studio Ett 150401

Nytt material utmanar RFSU – Världen idag 150401

Public service + RFSU = sant – Världen idag 150204

Nytt läromedel om sex och samlevnad tas fram – Världen idag 150204

Unga behöver vidgade insikter – ledare i Dagen 150128

Nytt läromedel om sex utmanar RFSU – Dagen 150128