Temadagar och fortbildning

Från och med höstterminen 2015 kommer NfS utifrån vår satsning Nära Varandra att erbjuda temadagar för elever i högstadiet och gymnasiet, samt fortbildningsdagar för skolpersonal i frågor som rör samlevnad och sexualitet.

Föreläsare vid dessa tillfällen kommer att vara personer med lång erfarenhet som lärare och elevhälsoarbete. Besök kan utformas antingen som hel- eller halvdag eller som enstaka föreläsningar eller gruppövningar, allt efter den enskilda inbjudarens önskemål.

För er som skulle vilja anordna ett sådant tillfälle för elever eller skolpersonal och önskar få närmare information, använd följande mejladress: besok@näravarandra.se alt telefon 0709-515137