Ge en gåva

NfS vill bedriva ett långsiktigt arbete, där framtagandet av materialet Nära varandra bara är första steget. På sikt hoppas vi kunna producera ett material om sex och samlevnad för att användas på bred front i den kommunala skolan. Om vi får drömma fritt skulle vi även vilja skapa en interaktiv hemsida med material kring dessa och angränsande frågor.

Om du vill vara med och stötta oss i detta arbete är du varmt välkommen att sätta in en gåva på vårt bankgiro 435-5368. Märk talongen ”Gåva NfS”.