UngKAB09

UngKAB09 är en av de största svenska undersökningarna i modern tid i fråga om unga människors kunskap, attityder och beteende när det gäller sex och samlevnad. Den genomfördes 2009 av Göteborgs universitet och publicerades 2011.

Värt att notera är att den fråga som flest av de svarande önskade vägledning kring var: ”Hur får man ett förhållande att hålla?”

Ett tragiskt faktum är att hela 46 procent av de svarande säger att de någon gång har varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet här.