Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern är en återkommande enkätundersökning av unga mellan 15 och 24 år, som bland annat innehåller frågor om sex och sexualvanor.

Den senaste rapporten kan laddas ned här.