Regeringens framtidskommission

Regeringens framtidskommissions utredning ”Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa” (Ds 2013:3) fokuserar på sammanhållningen och rättvisan i det svenska samhället – hur det förhåller sig i dag, vilka trender det finns och vad dessa innebär för framtiden. Sammanhållningen analyseras på tre nivåer – samhället som helhet, det civila samhället och de nära relationerna i familjeliv och vardag. Utredningen innehåller mycket material som pekar på den avgörande betydelsen av goda familjerelationer för folkhälsan, något som vi därför menar borde främjas också inom skolans sex- och samlevnadsundervisning.

Utredningen kan laddas ned i sin helhet här.