Naturkunskap – icke godkänt!

Den 22 maj 2015 publicerade NfS sin första mer omfattande rapport: Naturkunskap – icke godkänt!

I rapporten granskar vi de läroböcker som på senare tid har publicerats av Sveriges fyra dominerande läromedelsförlag: Gleerups, Liber, Natur & Kultur samt Bonniers (numera Sanoma). I dessa böcker har vi valt ut de kapitel som behandlar området sex och samlevnad. Vår huvudgranskare Ulf Silfverling, biolog och gymnasielärare, har sammanfattat innehållet i kapitlen, och presidiet i NfS har gjort en kompletterande granskning av hur informationen i läroböckerna svarar mot kraven i relevanta styrdokument: i första hand läroplanen samt ämnesplanerna för ämnet naturkunskap i gymnasiet.

Vår slutsats är att de undersökta läromedlens kapitel om sex och samlevnad inte på långt när uppfyller de uppställda kraven i styrdokumenten. Tvärtom går läromedlen på flera sätt i rakt motsatt riktning mot vad styrdokumenten föreskriver. Vi måste därför beskriva de granskade läroböckernas kapitel som undermåliga och därmed olämpliga att använda i undervisningen.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned här: Naturkunskap – icke godkänt!

Rapporten presenterades i en artikel i GöteborgsPosten 150522.

Den blev också uppmärksammad på ledarplats i Svenska Dagbladet 150529.