När minoriteten tar majoriteten som gisslan

Den 12 november publicerade NfS rapporten När minoriteten tar majoriteten som gisslan.

I vår förra rapport – Naturkunskap – icke godkänt! – kunde vi från NfS sida konstatera att det är normkritiken som är det ”stora nya” i gymnasieskolans sexualundervisning. Syftet med denna rapport har därför varit att fördjupa såväl researchen som analysen gällande detta fenomen. Framför allt försöker vi bena ut vilka konsekvenser som normupplösningen i allmänhet och den normkritiska pedagogiken i synnerhet håller på att få för vårt samhälle i stort – för vår självförståelse, för våra relationer och för de barn och ungdomar som försöker orientera sig i det nya landskapet.

Vår slutsats är att många av dessa konsekvenser är djupt olyckliga, och att vi kan vänta oss en starkt negativ inverkan särskilt på den unga generationen – med den galopperande psykiska ohälsan som ett av de mest illavarslande exemplen.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned här: När minoriteten tar majoriteten som gisslan.

Rapporten presenterades i en artikel på SVT Opinion 151112.

Ett fördjupat resonemang kring Lärarnas Riksförbunds Studerandeförenings material ”Det öppna klassrummet” finns också att läsa i följande debattartikel i UNT 150831.