Internationell forskning

Internationell forskning om äktenskap, sex och familjerelationer (inklusive samkönade par) samt könsdysfori finns utlagd här:

Marriage Reports and Research Summaries

Marriage & Religion Research Institute

Marripedia.org

American College of Pediatricians: Sexuality Issues

Womanmeanssomething.com

Sexual Hookup Culture: A Review

50 Real Differences Between Men and Women

The Center for Faith, Sexuality and Gender

***

Flera internationella undersökningar visar 1) att gifta personer har sex oftare och 2) att gifta har ett bättre sexliv än ogifta. Med ”bättre” avses då både fysisk och känslomässig njutning – något som tycks peka på att den kärlek, trohet och ömsesidiga överlåtelse som ligger till grund för majoriteten av äktenskapen i Västvärlden får effekter också på det sexuella samlivet. Sambopar har generellt sex något oftare än gifta, men ger trots detta lägre betyg till sitt sexliv än gifta.

Källor:

National Health and Social Life Survey av Edward O. Laumann vid University of Chicago (se även den något senare studien Sex in America: A definitive survey
 av Robert T. Michael, John H. Gagnon, Edward O. Laumann och Gina Kolata)

The Prevention and Relationship Enhancement Development Program (PREP) av Howard Markman & Scott Stanley

***

Se även den omtalade TV-serien Hjernevask från norska NRK, som granskar genusteoretikernas utbredda ovilja att väga in biologins och genetikens betydelse för sina respektive forskningsfält. Serien bidrog till att norska vetenskapsrådet frös alla sina bidrag till genusforskningen, något som bland annat omtalas i följande ledare i Svenska Dagbladet.

***

En sammanställning av över 200 peer-reviewed artiklar på temat sexualitet och kön har i augusti 2016 publicerats genom tidskriften The New Atlantis och presenteras under rubriken Sexuality and Gender: Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences. (För en lägesrapport angående könsdysfori i den svenska sjukvården, se artikeln Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga i Läkartidningen 170223.)