Åsa Kastboms studie

Åsa Kastbom är ST-läkare och doktorand, verksam vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin med inriktning på barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet. Hon studerar sexuellt beteende och sexualitet hos barn i åldrarna 7–13 år, och släppte våren 2015 en första rapport om vad hon har kommit fram till. I allt väsentligt bekräftar hennes forskning den bild som ligger till grund också för bildandet av NfS.Asa.Kastbom

Läs mer om Åsa Kastboms forskningsprojekt här.

Artiklar utifrån hennes rapporter kan du även finna här:

Ungas sexvanor inspireras av porrfilmer

Unga börjar allt tidigare med sex