NfS – en presentation

copy-cropped-kc3a4rlekspar-istock.jpg

Vill du läsa NfS dokument för föräldrar som är kritiska eller tveksamma till hur skolan/förskolan arbetar med frågor som ligger inom NfS kompetensområde? Gå in här.

Vill du läsa NfS rapport När minoriteten tar majoriteten som gisslan? Gå in här

Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) startades 2013 med målsättningen att verka för en sund vägledning i frågor kring relationer och sex.

Relationer, närhet och sexualitet tillhör det mest intima, mest centrala och mest glädjefyllda i att vara människa. Men relationer och sexualitet behöver också vårdas för att vara något som berikar oss. Det som är allra mest intimt är också det som kan såra allra mest. Därför är det av största vikt att barn och ungdomar i skolan möter en undervisning som respekterar deras integritet och tar deras djupaste behov på allvar – och som möter dessa utifrån deras nuvarande ålder och mognad.

Den svenska skolans uppdrag är att hjälpa alla elever att ”ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Det är därför med stor oro som vi ser att mycket av det undervisningsmaterial inom sex och samlevnad som finns idag saknar kopplingen mellan sex och ansvarstagande i relationer.

De psykosociala problem som kan konstateras bland svenska skolungdomar, den explosion av internetporr och den bild av relationer som denna förmedlar, samt den förlorade tron på varaktig kärlek som många ungdomar uttrycker, är några av de samtidsfenomen som bidrog till att NfS bildades. Vi är ett nätverk för barns rätt att få växa upp i en trygg skolmiljö där skolan blir en hjälp och ett stöd inte bara för de elever som har stark självbild och stabil social situation, utan även för dem som utsätts för sexuella övergrepp eller riskerar att utveckla ett destruktivt riskbeteende. Vi är också måna om att erbjuda material som kan välkomnas av ungdomar och föräldrar från kulturer som inte bejakar det indvidualistiska och normkritiska synsätt på sexualitet som blivit alltmer dominerande i det svenska samhället.

2015 inledde NfS ett aktivt arbete med att på olika fronter förbättra möjligheterna till en mer allsidig utbildning i samlevnad och sexualitet, som på ett starkare sätt utgår från ömsesidiga relationer, ansvarstagande och den personliga integriteten. Detta gör vi genom att skriva debattartiklar, publicera rapporter, anordna fortbildningsdagar för elever och skolpersonal samt genom att ge ut egna läromedel i samlevnad och sexualitet.

Johan Semby, ordförande i NfS

NfS-loggo-RGB